Navigatie
 
 
 

Disclaimer

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten van deze site zijn voorbehouden aan Call-IT International B.V. of Call-IT Belgium N.V (hierna te noemen Call-IT) behalve van pagina's waar expliciet een auteur staat vermeld.

Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Call-IT.

Call-IT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site, of uit het afgaan van informatie die op deze site wordt verstrekt